Vietinbank Hải Hà Quảng Ninh

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hải Hà.

Chi nhánh Vietinbank ở Hải Hà Quảng Ninh

Vietinbank PGD Hải Hà
  • PGD Hải Hà

    Số 38 Trần Bình Trọng, Tt Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh