Ngân hàng Vietinbank Hoành Bồ Quảng Ninh

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hoành Bồ.

Chi nhánh Vietinbank ở Hoành Bồ Quảng Ninh

Vietinbank PGD Hoành Bồ
  • PGD Hoành Bồ

    Tổ 5, Khu 3, Phường Hoàng Bồ, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh