Ngân hàng Vietinbank Thành Phố Đông Hà Quảng Trị

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đông Hà.