Ngân hàng Vietinbank Hướng Hóa Quảng Trị

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hướng Hóa.

Chi nhánh Vietinbank ở Hướng Hóa Quảng Trị

Vietinbank PGD Lao Bảo
  • PGD Lao Bảo

    Số 4 Nguyễn Huệ Tt. Lao Bảo, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị

  • Vietinbank PGD Khe Sanh
    • PGD Khe Sanh

      Số 74 Đường Hùng Vương, Khối 3A, Thị Trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị