Vietinbank Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mỹ Xuyên.

Chi nhánh Vietinbank ở Mỹ Xuyên Sóc Trăng

Vietinbank PGD Mỹ Xuyên