Vietinbank Kiến Xương Thái Bình

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kiến Xương.

Chi nhánh Vietinbank ở Kiến Xương Thái Bình

Vietinbank PGD Kiến Xương
  • PGD Kiến Xương

    Khu Cộng Hòa, Tt Thanh Nê, Huyện Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình