Vietinbank Tiền Hải Thái Bình

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiền Hải.

Chi nhánh Vietinbank ở Tiền Hải Thái Bình

Vietinbank PGD Tiểu Hoàng
  • PGD Tiểu Hoàng

    Số 141 Phố Tiểu Hoàng Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình

  • Vietinbank PGD Tiền Hải
    • PGD Tiền Hải

      Khu 4, Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình