Vietinbank Đại Từ Thái Nguyên

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đại Từ.

Chi nhánh Vietinbank ở Đại Từ Thái Nguyên

Vietinbank PGD Đại Từ
  • PGD Đại Từ

    Tổ Dân Phố Đình, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên