Ngân hàng Vietinbank Đồng Hỷ Thái Nguyên

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đồng Hỷ.

Chi nhánh Vietinbank ở Đồng Hỷ Thái Nguyên

Vietinbank PGD Núi Voi
  • PGD Núi Voi

    Tổ 21 Thị Trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên