Vietinbank Phú Lương Thái Nguyên

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Lương.

Chi nhánh Vietinbank ở Phú Lương Thái Nguyên

Vietinbank PGD Phú Lương
  • PGD Phú Lương

    Số 287, Tổ Dân Phố Thái An, Thị Trấn Đu, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên