Vietinbank Hoằng Hóa Thanh Hóa

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hoằng Hóa.

Chi nhánh Vietinbank ở Hoằng Hóa Thanh Hóa

Vietinbank PGD Hoằng Hoá
  • PGD Hoằng Hoá

    Kiot 01+02 Tòa Nhà Shophouse, Thị Trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa