Ngân hàng Vietinbank Tĩnh Gia Thanh Hóa

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tĩnh Gia.

Chi nhánh Vietinbank ở Tĩnh Gia Thanh Hóa

Vietinbank PGD Nghi Sơn
  • PGD Nghi Sơn

    Xã Xuân Lâm, Khu Kinh Tế Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá