Vietinbank Tiểu Cần Trà Vinh

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tiểu Cần.

Chi nhánh Vietinbank ở Tiểu Cần Trà Vinh

Vietinbank PGD Tiểu Cần
  • PGD Tiểu Cần

    Số 30 Đường 30.4, Tt. Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh