Vietinbank Trà Ôn Vĩnh Long

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Trà Ôn.

Chi nhánh Vietinbank ở Trà Ôn Vĩnh Long

Vietinbank PGD Trà Ôn
  • PGD Trà Ôn

    Số 23D-24D Gia Long, Tt. Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long