Cây atm KCN Vân Trung ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 020 4385 4111
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Bắc Giang

Các dịch vụ tại cây atm KCN Vân Trung ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm KCN Vân Trung

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm KCN Vân Trung