Cây atm PGD số 2 NHCT Bắc Giang ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương, Thành Phố Bắc Giang
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 020 4385 4111
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Bắc Giang

Các dịch vụ tại cây atm PGD số 2 NHCT Bắc Giang ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm PGD số 2 NHCT Bắc Giang

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm PGD số 2 NHCT Bắc Giang