ATM Công ty Goertek ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: None
 • Số điện thoại liên hệ: 022 2363 5482
 • Chi nhánh quản lý: PGD Quế Võ

Các dịch vụ tại cây atm Công ty Goertek ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Công ty Goertek

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Công ty Goertek