Cây atm CT Foxcom KCN Quế Võ ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Quế Võ, Nam Sơn, Bắc Ninh
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 022 2363 5482
 • Chi nhánh quản lý: PGD Quế Võ

Các dịch vụ tại cây atm CT Foxcom KCN Quế Võ ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm CT Foxcom KCN Quế Võ

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm CT Foxcom KCN Quế Võ