ATM Cty Samsung ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Xã Đồng Tiến,Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 028 0386 2096
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Sông Công

Các dịch vụ tại cây atm Cty Samsung ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Cty Samsung

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Cty Samsung