Cây atm Trung tâm thương mại Phổ Yên ngân hàng Vietinbank

 • Địa chỉ: Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên, Thái Nguyên
 • Số máy: 1
 • Thời gian phục vụ: 24/24
 • Số điện thoại liên hệ: 028 0386 2096
 • Chi nhánh quản lý: Chi nhánh Sông Công

Các dịch vụ tại cây atm Trung tâm thương mại Phổ Yên ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm tra số dư
 • Chuyển tiền
 • Đổi mật khẩu
 • Thanh toán hóa đơn
 • Rút tiền mặt

Bản đồ đến Cây atm Trung tâm thương mại Phổ Yên

Các cây atm Vietinbank gần Cây atm Trung tâm thương mại Phổ Yên