Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 381 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3732 190 và 0236 3842 421 và 0236 3842 206
  • Số Fax: 0236 3842 121
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bắc Đà Nẵng


Các chi nhánh khác