Vietinbank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

 • Địa chỉ: Số 381 Nguyễn Lương Bằng, PhườNg Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
 • Số điện thoại: 023 6384 1520
 • Số Fax: 023 6384 1478
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Các dịch vụ tại Chi nhánh Bắc Đà Nẵng ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

Vietinbank gần Chi nhánh Bắc Đà Nẵng