Chi nhánh Vietinbank Điện Biên

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Điện Biên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Điện Biên Phủ 4 địa điểm, Huyện Điện Biên 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietinbank Điện Biên


 • Thành Phố Điện Biên Phủ
 • PGD Bản Phủ

  Kiot số 58, chợ Trung tâm, đội 22, xã Noong Hẹt, Thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 • PGD Nam Thanh

  Số 43 - Tổ 10 - Phường Nam Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 • PGD Tân Thanh

  Tổ 6, Tân Thanh, Thàn Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

 • PGD Noong Bua

  Tổ 6, Phường Noong Bua, Thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

 • Huyện Điện Biên
 • Chi nhánh Điện Biên

  Số 14 đường Trần Đăng Ninh, phường Thanh Bình, Thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Điện Biên