Vietinbank Điện Biên Phủ Điện Biên

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Điện Biên Phủ.

Chi nhánh Vietinbank ở Điện Biên Phủ Điện Biên

Vietinbank PGD Tân Thanh
 • PGD Tân Thanh

  Kios Số 16-18 Chợ Trung Tâm, Tổ 6, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

 • Vietinbank PGD Bản Phủ
  • PGD Bản Phủ

   Kiot Số 58, Chợ Trung Tâm, Đội 22, Xã Noong Hẹt, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

  • Vietinbank PGD Nam Thanh
   • PGD Nam Thanh

    Pgd Nam Thanh. Số 43, Tổ 10, Phường Nam Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

   • Vietinbank PGD Noong Bua
    • PGD Noong Bua

     Tổ 6, Phường Noong Bua, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên