Vietinbank Chi nhánh Hoà Bình

 • Địa chỉ: Số 186 Đường Cù Chính Lan, Tp. Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình
 • Số điện thoại: 021 8389 7186
 • Số Fax: 021 8389 7186
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh Hoà Bình

Các dịch vụ tại Chi nhánh Hoà Bình ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Hoà Bình

Vietinbank gần Chi nhánh Hoà Bình