Chi nhánh Vietinbank Ninh Thuận

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Ninh Thuận. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 3 địa điểm, Huyện Ninh Phước 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietinbank Ninh Thuận

Phan Rang-Tháp Chàm
  • Chi nhánh Ninh Thuận

    Số 77 Đường 16/4, Phường Mỹ Bình, Tp. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

  • PGD Phan Rang

    Số 468 Thống Nhất, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

  • PGD Tháp Chàm

    Số 704 Đường 21/8, Phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang, Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Ninh Phước

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Ninh Thuận