Vietinbank Ninh Phước Ninh Thuận

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Phước.

Chi nhánh Vietinbank ở Ninh Phước Ninh Thuận

Vietinbank PGD Ninh Phước - Thuận Nam