Vietinbank PGD Hà Lầm

 • Địa chỉ: Tổ 2 Khu 4 Phường Hà Lầm, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
 • Số điện thoại: 020 3361 4846
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD Hà Lầm

Các dịch vụ tại PGD Hà Lầm ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Hà Lầm

Vietinbank gần PGD Hà Lầm