Vietinbank PGD Kênh Đồng

 • Địa chỉ: Phường Giếng Đáy, Tp. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
 • Số điện thoại: 020 3384 6366
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD Kênh Đồng

Các dịch vụ tại PGD Kênh Đồng ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Kênh Đồng

Vietinbank gần PGD Kênh Đồng