Vietinbank Lạng Giang Bắc Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lạng Giang.

Chi nhánh Vietinbank ở Lạng Giang Bắc Giang

Vietinbank PGD Lạng Giang
  • PGD Lạng Giang

    Số 33 Đường Cần Trạm, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang