Ngân hàng Vietinbank Huyện Lạng Giang Bắc Giang

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Lạng Giang.