Vietinbank PGD Lạng Giang

 • Địa chỉ: Số 33 Đường Cần Trạm, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
 • Số điện thoại: 020 4388 1379
 • Số Fax: 020 4388 1379
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD Lạng Giang

Các dịch vụ tại PGD Lạng Giang ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Lạng Giang

Vietinbank gần PGD Lạng Giang