Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Bắc Giang

  • Địa chỉ: Tòa nhà Việt Thắng, khu dân cư số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, Bắc Giang
  • Số điện thoại: 0204 3856 427
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Bắc Giang

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bắc Giang


Các chi nhánh khác