Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ

 • Địa chỉ: Lô E1, Kcn Quế Võ, Phường Vân Dương, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2363 4891
 • Số Fax: 022 2363 4890
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: Chi nhánh KCN Quế Võ

Các dịch vụ tại Chi nhánh KCN Quế Võ ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh KCN Quế Võ

Vietinbank gần Chi nhánh KCN Quế Võ