Vietinbank PGD Nguyễn Gia Thiều

 • Địa chỉ: Số 253 Nguyễn Gia Thiều, Phường Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2389 3156
 • Số Fax: 022 2389 3058
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD Nguyễn Gia Thiều

Các dịch vụ tại PGD Nguyễn Gia Thiều ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Nguyễn Gia Thiều

Vietinbank gần PGD Nguyễn Gia Thiều