Vietinbank PGD Vệ An

 • Địa chỉ: Số 51 Đường Huyền Quang, Phường Ninh Xá, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2389 3699
 • Số Fax: 022 2389 3789
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD Vệ An

Các dịch vụ tại PGD Vệ An ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Vệ An

Vietinbank gần PGD Vệ An