Vietinbank PGD Trần Lựu

 • Địa chỉ: Số 1B Trần Lựu, Phường Thị Cầu, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
 • Số điện thoại: 022 2382 0668
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD KCN VSIP Bắc Ninh

Các dịch vụ tại PGD Trần Lựu ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Trần Lựu

Vietinbank gần PGD Trần Lựu