Ngân hàng Vietinbank Giá Rai Bạc Liêu

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giá Rai.

Chi nhánh Vietinbank ở Giá Rai Bạc Liêu