Vietinbank Quế Võ Bắc Ninh

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Quế Võ.

Chi nhánh Vietinbank ở Quế Võ Bắc Ninh

Vietinbank PGD Quế Võ
  • PGD Quế Võ

    Số 161 - 163 Khu 1 Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

  • Vietinbank Chi nhánh KCN Quế Võ