Ngân hàng Vietinbank Thuận Thành Bắc Ninh

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuận Thành.

Chi nhánh Vietinbank ở Thuận Thành Bắc Ninh

Vietinbank PGD Thanh Khương
  • PGD Thanh Khương

    Thôn Đại Tự, Xã Thanh Khương Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

  • Vietinbank PGD Thuận Thành
    • PGD Thuận Thành

      Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tp. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh