Vietinbank Phù Mỹ Bình Định

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phù Mỹ.

Chi nhánh Vietinbank ở Phù Mỹ Bình Định

Vietinbank PGD Phù Mỹ
  • PGD Phù Mỹ

    Số 269 Quang Trung, Tt. Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định