Ngân hàng Vietinbank Cái Răng Cần Thơ

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cái Răng.

Chi nhánh Vietinbank ở Cái Răng Cần Thơ

Vietinbank PGD Cái Răng
  • PGD Cái Răng

    Số 178 Khu Vực Yên Hạ, PhườNg Lê Bình, Quận Cái Răng, Ttỉnh Cần Thơ