Vietinbank Thốt Nốt Cần Thơ

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thốt Nốt.

Chi nhánh Vietinbank ở Thốt Nốt Cần Thơ

Vietinbank PGD KCN Thốt Nốt
  • PGD KCN Thốt Nốt

    Số 312C, Quốc Lộ 91, Kv Long Thạnh A, PhườNg Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ

  • Vietinbank PGD Thốt Nốt
    • PGD Thốt Nốt

      Số 469C Quốc Lộ 91, Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ