Ngân hàng Vietinbank Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 11 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.