Ngân hàng Vietinbank Quận Liên Chiểu Đà Nẵng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Liên Chiểu.