Ngân hàng Vietinbank Huyện Chí Linh Hải Dương

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chí Linh.

  • PGD Chí Linh

    Số 22, Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.