Ngân hàng Vietinbank Ninh Giang Hải Dương

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Giang.

Chi nhánh Vietinbank ở Ninh Giang Hải Dương

Vietinbank PGD Ninh Giang
  • PGD Ninh Giang

    Ngã 3 Đền Tranh, Xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, Tinh Hải Dương