Ngân hàng Vietinbank Huyện Ninh Giang Hải Dương

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ninh Giang.

  • PGD Ninh Giang

    Ngã 3 đền Tranh, xã Đồng Tâm, Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.