Ngân hàng Vietinbank Huyện Tứ Kỳ Hải Dương

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tứ Kỳ.

  • PGD Tứ Kỳ

    Thôn Ân Nhân, Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.