Vietinbank Tứ Kỳ Hải Dương

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tứ Kỳ.

Chi nhánh Vietinbank ở Tứ Kỳ Hải Dương

Vietinbank PGD Tứ Kỳ
  • PGD Tứ Kỳ

    Thôn Ân Nhân, Huyện Tứ Kỳ, Tp. Hải Dương