Vietinbank Đức Trọng Lâm Đồng

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đức Trọng.

Chi nhánh Vietinbank ở Đức Trọng Lâm Đồng

Vietinbank PGD Đức Trọng
  • PGD Đức Trọng

    Km 270 Quốc Lộ 20, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng