Vietinbank Cao Lộc Lạng Sơn

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cao Lộc.

Chi nhánh Vietinbank ở Cao Lộc Lạng Sơn

Vietinbank PGD Hữu Nghị
  • PGD Hữu Nghị

    Trụ Sở Chi Cục Hải Quan Hữu Nghị, Huyện Cao Lộc- Lạng Sơn

  • Vietinbank PGD Đồng Đăng
    • PGD Đồng Đăng

      Số 229 Khu Giây Thép, Tt Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn