Chi nhánh Vietinbank Lạng Sơn

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 8 địa điểm, Huyện Cao Lộc 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch Vietinbank Lạng Sơn

Lạng Sơn
 • Chi nhánh Lạng Sơn

  Số 35 Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng

 • PGD Lộc Bình

  Quốc Lộ 4B, Khu Bản Kho, Thị Trấn Lộc Bình, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

Cao Lộc
 • PGD Đồng Đăng

  Số 229 Khu Giây Thép, Tt Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn
 • PGD Đồng Mỏ

  Chợ Đồng Mỏ, Thị Trấn Đồng Mỏ, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • PGD Chi Lăng

  Số 6 Quang Trung, Phường Chi Lăng, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • PGD Kỳ Lừa

  Số 131 Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

 • PGD Tân Thanh

  Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Tân Thanh, Tp. Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Cao Lộc
 • PGD Hữu Nghị

  Trụ Sở Chi Cục Hải Quan Hữu Nghị, Huyện Cao Lộc- Lạng Sơn

Lạng Sơn
 • QTK số 01

  Số 51 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

 • PGD Đông Kinh

  Chợ Đông Kinh, Phai Vệ, Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn, TỉNh LạNg Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Lạng Sơn