Chi nhánh Vietinbank Lạng Sơn

Ngân hàng Công Thương Việt Nam có tổng cộng 10 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 8 địa điểm, Huyện Cao Lộc 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của Vietinbank Lạng Sơn


 • Thành Phố Lạng Sơn
 • PGD Đồng Mỏ

  Chợ Đồng Mỏ, thị trấn Đồng Mỏ, Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 • PGD Kỳ Lừa

  131 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 • Huyện Cao Lộc
 • PGD Hữu Nghị

  Trụ sở chi cục hải quan Hữu Nghị, Huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

 • Thành Phố Lạng Sơn
 • PGD Chi Lăng

  Số 6 Quang Trung, phường Chi Lăng, Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 • QTK số 01

  Số 51 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 • Huyện Cao Lộc
 • PGD Đồng Đăng

  141 Lò Rèn Đồng Đăng, Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

 • Thành Phố Lạng Sơn
 • PGD Lộc Bình

  Khu Bản Kho Thị Trấn Lộc Bình, Lộc Bình- Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 • PGD Đông Kinh

  Chợ Đông Kinh, Vĩnh Trại, Lạng Sơn

 • PGD Tân Thanh

  Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh, Thành Phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 • Chi nhánh Lạng Sơn

  Số 51 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Việt Nam tại Lạng Sơn