Vietinbank PGD Đông Kinh

 • Địa chỉ: Chợ Đông Kinh, Phai Vệ, Vĩnh Trại, Thành Phố Lạng Sơn, TỉNh LạNg Sơn
 • Số điện thoại: 020 5387 6970
 • Thông tin thêm:
 • Trực thuộc: PGD Đông Kinh

Các dịch vụ tại PGD Đông Kinh ngân hàng Vietinbank

 • In sao kê tài khoản
 • Kiểm đếm tiền
 • Lập lệnh chuyển tiền và Sec
 • Chuyền tiền lương theo lô
 • Dịch vụ thẻ
 • Thay thế đổi mới thẻ
 • Đảm bảo
 • Rút tiền mặt
 • Quản lý tài sản
 • Dịch vụ cho vay
 • Các dịch vụ ngân hàng quốc tế

Bản đồ đường đi đến PGD Đông Kinh

Vietinbank gần PGD Đông Kinh